ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) วันที่ : 10 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

อ่านแล้ว : 108 คน |


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ : 045-660353  

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook