ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมครูป่าไม้
กิจกรรมครูป่าไม้
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) วันที่ : 10 สิงหาคม 2562

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ "เรียนรู้กับครูป่าไม้"
สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงาน กปร.ดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(งานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีกิจกรรมดี ๆ มาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ครับ

อ่านแล้ว : 50 คน |


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ : 045-660353  

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook