ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) วันที่ : 10 สิงหาคม 2562

9/08/2562
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กล่าวถวายราชสดุดี การแสดงของนักเรียน มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีลูกกราบแม่ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเต็มอิ่มไปด้วยความสุข
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานจนบรรลุผลสำเร็จครับ

อ่านแล้ว : 91 คน |


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ : 045-660353  

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook